XVIII edycja konferencji

Uruchomiona została już rejestracja do XVIII edycji konferencji „Europa XXI wieku”. Aby wziąć udział w konferencji wypełnić należy formularz zgłoszeniowy dostępny jedynie w wersji elektronicznej pod poniższym adresem: Formularz zgłoszeniowy.

Miło nam poinformować ponadto, że nasza konferencja otrzymała dofinansowanie w ramach środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Serdecznie zapraszamy!