Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy wypełniać do 23 grudnia 2016 r.

Opłata za udział w konferencji wynosi 450 PLN. Obejmuje ona noclegi i wyżywienie w trakcie konferencji oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres: ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
W tytule wpłaty wpisując treść: „K00000185 + nazwisko i imię Uczestnika”

Dla osób chcących dokonać wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL77109013620000000036017903
BIC/SWIFT: WBKPPLPP
Bank:
Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław

Termin wpłat: do dnia 16 stycznia 2017 r.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Organizatorzy nie przewidują możliwości zgłoszenia paneli przez uczestników Konferencji.

Informujemy, że wszystkie sale obrad wyposażone są w projektory multimedialne i komputery. Każdy uczestnik ma możliwość wyświetlenia prezentacji multimedialnej.