Formularz zgłoszeniowy

ZOBACZ DOSTĘPNE PANELE OTWARTE | SEE AVAILABLE SESSIONS

Każdy uczestnik ma możliwość wyboru panelu, którego tematyka – zdaniem osoby zgłaszającej – najbardziej odpowiada tej poruszanej w referacie. W formularzu istnieje możliwość przypisania do jednego z niżej wymienionych paneli:

 1. Przyszłość Europy wielu prędkości
 2. Młodzi Europejczycy, przedsiębiorczość i innowacje – przyszłość rozwoju zrównoważonego UE
 3. Media w Europie
 4. Bezpieczeństwo ekonomiczne w Europie
 5. Uwarunkowania partycypacji obywateli w Europie
 6. Bezpieczeństwo Europy  i Unii Europejskiej w XXI wieku
 7. Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo w Europie
 8. Państwa niemieckojęzyczne wobec aktualnych wyzwań integracji europejskiej
 9. Bezpieczeństwo w Europie w perspektywie lokalnej
 10. Uwarunkowanie polskiej polityki bezpieczeństwa
 11. Bezpieczeństwo energetyczne w EU
 12. Kultury w Europie – między teorią a praktyką
 13. Polityka UE wobec państw trzecich
 14. Społeczny wymiar bezpieczeństwa
 15. Unia Europejska wobec najważniejszych wyzwań
 16. Państwa postradzieckie-UE: społeczno-polityczne mechanizmy współpracy
 17. Uwarunkowania bezpieczeństwa w Republice Federalnej Niemiec
 18. System (nie)bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku
 19. Brexit – determinanty i konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
 20. Kierunki zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym
 21. Historyczne uwarunkowania sytuacji w Europie
 22. Społeczno-ekonomiczne warunki życia w Unii Europejskiej
 23. Aktywność kobiet w europejskiej przestrzeni publicznej – nowe wyzwania
 24. Miasto w procesie badań nauki o bezpieczeństwie. Perspektywa krajowa i europejska
 25. Powszechna obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Nowe wyzwania prawno-organizacyjne, technologiczne i edukacyjne –  analiza doświadczeń w Polsce
 26. Europa XXI wieku: świadomość, kontakty dwustronne i współpraca zewnętrzna
 27. Contemporary challenges in EU’s closest neighbourhood: North Africa, Middle East and Central Asia
 28. Electronic forms of political participation and civic involvement in Europe
 29. Динамика изменения внешних и внутренних границ Европейского союза: опыт, решения, сценарии
 30. Inne panele anglojęzyczne
 31. Inne
 32. Udział bez referatu / udział w wydarzeniach równoległych

Organizatorzy nie przewidują możliwości zgłoszenia paneli przez uczestników Konferencji i zastrzegają możliwość umieszczenia referatów w innych panelach, niż sugerowano w zgłoszeniu.

Formularz rejestracyjny (dla osób z referatami) został zamknięty. Dziękujemy za zgłoszenia dokonane w ramach XIX edycji konferencji.

Zobacz: Klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osobowych.