Formularz zgłoszeniowy

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA NADESŁANE
W RAMACH XVII EDYCJI KONFERENCJI

UWAGA! Nowy numer konta!

Opłata za udział w konferencji wynosi 450 PLN. Obejmuje ona noclegi i wyżywienie w trakcie konferencji oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

Termin wpłat: do dnia 12 stycznia 2018 r.

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca: Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
Nr konta: 36 1610 1133 2003 0051 4927 0002
W tytule wpłaty wpisując treść: „Europa21” + „nazwisko i imię Uczestnika” (np.: Europa21 Kowalski Jan)


INFORMATION ABOUT THE CENFERENCE FEE

ATTENTION: New account number provided!

Registration fee is 450 PLN / €100. The conference organizers will provide participants with accommodation and refreshments, and an opportunity to publish papers approved for print by reviewers.

Recipient: Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Address: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
Title of the transfer: „Europa21” + „participant’s name” (for example: Europa21 Smith John)
IBAN (account number): PL36161011332003005149270002
BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank name and address:
SGB-Bank SA
ul. Mielzynskiego 22
61-725 Poznan

The conference fee is payable by transfer to the bank account by January 12, 2018.