Wymogi redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego należy przesłać na adres: europa21@wnpid.amu.edu.pl

Termin: do 30 kwietnia 2019 r.

Teksty przygotowane powinny zostać w oparciu o zamieszczone w poniższym pliku wymogi redakcyjne.

pdf-icon
Wymogi redakcyjne