Kontakt

Komitet organizacyjny konferencji „Europa XXI wieku”:

  • prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas – przewodniczący
  • prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg – wiceprzewodnicząca
  • prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj
  • dr hab. Cezary Trosiak

Sekretariat konferencji:

  • dr Krzysztof Duda
  • mgr Natalia Pastucha-Kalla, tel. 61 829 6510

Adres do korespondencji e-mail: europa21@wnpid.amu.edu.pl

Miejsce konferencji:

Collegium Polonicum
ul. T. Kościuszki 1
69-100 Słubice