Program konferencji

O konferencji

W imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

GDZIE?

Collegium Polonicum w Słubicach
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

KIEDY?

6-7 lutego 2020 r.


Temat wiodący XX edycji

Konferencja będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim istniejących i spodziewanych zjawisk i procesów determinujących dalszy jego rozwój. W trakcie zaplanowanej na 6-7 lutego 2020 r. już 20. konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, podjęta zostanie próba ukazania m.in.:


 • wewnętrznych oraz zewnętrznych politycznych, ekonomicznych, socjalnych, kulturowych, mentalnościowych i innych czynników warunkujących rozwój Europy, a także UE;
 • źródeł i intensywności procesów wpływających na efektywność integracji oraz jakość życia społecznego w różnych jego wymiarach (m.in. kryzys demokracji liberalnej, Brexit, migracje, problem zadłużenia, rozwój skrajnych ruchów społecznych, zagrożenia klimatyczne itp.);
 • rezultatów oddziaływania takich procesów na kondycję Europy, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich;
 • tendencji w kształtowaniu się granic, sposobów ich przezwyciężenia, a także wpływu na przyszłość procesu integracji europejskiej;
 • efektów dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania europejskich podziałów, m.in. w piętnastoletniej perspektywie poszerzenia UE o Polskę i inne państwa;


 • zagrożeń dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu (m.in. Bliski Wschód, Afryka Północna, obszar państw postsowieckich);
 • znaczenia współpracy UE z jej otoczeniem (m.in. z USA, Kanadą, Rosją, państwami Azji Centralnej, innymi państwami postsowieckimi, Chinami, Turcją i Iranem) w celu zapewnienia warunków do rozwoju;
 • roli tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych;
 • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym oraz instytucjonalnym UE w celu zwiększenia jej efektywności w przezwyciężaniu barier rozwoju oraz związanych z tym zadań dla polityków, naukowców, mediów, a także dziennikarzy;
 • naukowych kategorii i metod przydatnych do prowadzenia badań w zakresie określonym tematem konferencji.


Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na języki angielski i rosyjski. W programie zaplanowano również panele w obu tych językach. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.


Już niebawem!

Rozpoczęcie konferencji już za:
 • Dzień "0"

  5 lutego 2020 r.

 • Od godziny 17:00 w środę mają Państwo możliwość przyjazdu do miejsca zakwaterowania.
  Where
  Miasteczko studenckie UAM w Słubicach, ul. Piłsudskiego 14

 • Dzień I

  6 lutego 2020 r.

 • Dzień II

  7 lutego 2020 r.

Opłaty konferencyjne

W konferencji można wziąć udział w następujący sposób:
 • Dodatkowy nocleg

 • Nocleg dla 1 osoby (1 noc)
 • 100 PLN
 • REJESTRACJA
 • Udział bierny

 • 2 noclegi
 • Sesje
 • Wyżywienie
 • Uroczysta kolacja
 • 350 PLN
 • REJESTRACJA

We współpracy z:

Zadanie: XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku” finansowanie jest w ramach umowy 763/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zarejestruj się

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej edycji konferencji.