O konferencji

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

w imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Collegium Polonicum w Słubicach oraz Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

GDZIE?

Collegium Polonicum w Słubicach
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

KIEDY?

2-3 lutego 2023 r.


Temat wiodący

Konferencja odbywać się będzie w Collegium Polonicum w Słubicach, które jest wspólnym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Budynek Collegium Polonicum usytułowany jest po polskiej stronie tej granicznej rzeki.

Słubickie spotkanie będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, a przede wszystkim obecnych i spodziewanych w bliższej oraz dalszej przyszłości kryzysów, które będą wpływać ograniczająco na rozwój Europy, Unii Europejskiej, a także współpracę tej organizacji z otoczeniem. Rozpoczęta w lutym agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę powoduje konieczność podjęcia próby naukowego spojrzenia także na najbardziej aktualne tematy związane z toczącą się wojną i jej konsekwencjami. W trakcie zaplanowanej na 2-3 lutego 2023 r. już 23. konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, podjęta zostanie próba ukazania m.in.:


 • historycznych i aktualnych przyczyn politycznych, ekonomicznych i społecznych kryzysów w UE i jej otoczeniu;
 • polityki UE i jej państw członkowskich wobec toczącej się wojny, Ukrainy i agresora, jakim jest Rosja;
 • przyczyn oraz obecnych i przyszłych konsekwencji toczącego się od 2014 r. konfliktu zbrojnego pomiędzy tymi państwami;
 • efektów dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania skutków starych i nowych kryzysów;
 • źródeł i intensywności procesów wpływających na efektywność integracji oraz jakość życia społecznego w różnych jego wymiarach (m.in. problemy z przestrzeganiem wartości UE, kryzys demokracji liberalnej, migracje, problem zadłużenia, skutki pandemii covid-19; rozwój skrajnych ruchów społecznych, zagrożenia klimatyczne itp.);


 • szans i zagrożeń dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu;
 • roli tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji
  i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych;
 • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym oraz instytucjonalnym UE w celu zwiększenia jej efektywności, a także związanych z tym zadań dla polityków, naukowców, mediów, a także dziennikarzy;
 • naukowych kategorii i metod przydatnych do prowadzenia badań nad integracją europejską oraz współpracą międzynarodową z w zakresie określonym tematami konferencji.

Ważnym zadaniem konferencji będzie również integracja środowiska naukowego wokół ważnego problemu badawczego, który został określony stałym tematem cyklu konferencji.


Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na języki angielski i rosyjski. W programie zaplanowano również panele w obu tych językach. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

Konferencja będzie przeprowadzona w trybie stacjonarnym. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, do Słubic zapraszamy osoby zaszczepione przeciw Covid-19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej.


 • Dzień "0"

  1 lutego 2023 r.

 • Od godziny 17:00 w środę mają Państwo możliwość przyjazdu do miejsca zakwaterowania.
  Where
  Miasteczko studenckie UAM w Słubicach, ul. Piłsudskiego 14

 • Dzień I

  2 lutego 2023 r.

 • Dzień II

  3 lutego 2023 r.

Opłaty konferencyjne

W konferencji można wziąć udział w następujący sposób:
 • Dodatkowy nocleg

 • Dodatkowy nocleg (120 zł za każdą dodatkową noc)
 • 120 PLN
 • REJESTRACJA
 • Udział bierny

 • Sesje
 • 2 noclegi
 • Wyżywienie
 • Uroczysta kolacja
 • 300 PLN
 • REJESTRACJA

Zadanie XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku” finansowane jest z programu „Doskonała Nauka” ze środków Ministra Edukacji Nauki.

Zarejestruj się

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej edycji konferencji.