Informacje organizacyjne – najczęściej zadawane pytania

1. MIEJSCE KONFERENCJI

Collegium Polonicum
ul. T. Kościuszki 1
69-100 Słubice

2. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA

Wszyscy uczestnicy konferencji mają zarezerwowany nocleg w pokojach gościnnych campusu akademickiego.

Adres kampusu:
ul. Piłsudskiego 14
69-100 Słubice

Więcej informacji na stronie http://dsslubice.amu.edu.pl. Lista zakwaterowania (nr pokoju i nazwa Domu Studenckiego) Uczestników będzie dostępna na portierni campusu. Tam też otrzymacie Państwo klucz do pokoju, w którym jesteście zakwaterowani.

3. DOSTĘPNOŚĆ KOMPUTERA/PROJEKTORA

Informujemy, że wszystkie sale obrad wyposażone są w projektory multimedialne i komputery. Każdy uczestnik ma możliwość wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

4. DOJAZD NA KONFERENCJĘ

1. Dojazd z Poznania do Słubic w pierwszym dniu konferencji i powrót ze Słubic do Poznania drugiego dnia konferencji:

  • Istnieje możliwość dojazdu z Poznania do Słubic autobusem, który wyjedzie spod Placu Adama Mickiewicza (skrzyżowanie ul. Święty Marcin z ul. Wieniawskiego), w czwartek o godz. 6:30.
  • Wyjazd autobusu ze Słubic do Poznania nastąpi w piątek ok. godz. 14:30-15:00 (zapotrzebowanie prosimy zgłaszać w Sekretariacie Dziekana WNPiD – tel./fax: +48 61 829 6625; 61 829 6626; e-mail: wnpid@amu.edu.pl).

2. Transport do Rzepina i następnie z Rzepina ze stacji PKP do Słubic:

Indywidualnie pociągiem do Rzepina, dalej autobusem PKS lub mikrobusem, który podstawimy na dworzec PKP w Rzepinie po zgłoszeniu takiej potrzeby w Collegium Polonicum z jednodniowym wyprzedzeniem (zapotrzebowanie prosimy zgłaszać w portierni Collegium Polonicum – tel. +48 61 829 6800);

3. Dojazd do Frankfurtu:

Indywidualnie pociągiem do Frankfurtu n. Odrą. Na trasie Frankfurt-Słubice kursuje transgraniczny autobus – nr 983. Jedzie on z samego dworca we Frankfurcie, przez przystanek przy Collegium Polonicum, praktycznie do samego miejsca zakwaterowania na ul. Piłsudskiego (przystanek „Plac Bohaterów”). Koszt biletu to 1,70 euro. Aktualny rozkład jazdy autobusu:

Linia 983

Można skorzystać również z przejazdu taksówką.

5. WYŻYWIENIE

W ramach opłaty konferencyjnej mają Państwo zagwarantowane wyżywienie: śniadanie, obiad i kolację w czwartek, a także śniadanie i obiad w piątek.

Wszystkie posiłki odbywać się będę w stołówce Europa w budynku Collegium Polonicum. Godziny podane będą w programie.

Uroczysta kolacja w czwartek będzie miała miejsce w foyer Collegium Polonicum.

6. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

Z uwagi na konieczność racjonalizacji wydatków prosimy o poinformowanie organizatorów o rezygnacji z udziału w konferencji do końca stycznia, przesyłając maila na adres konferencji: europa21@wnpid.amu.edu.pl lub informując Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89a (tel./fax +48 61 829 6625; 061 829 6626; e-mail: wnpid@amu.edu.pl).

7. OPŁATA KONFERENCYJNA

Pragniemy również przypomnieć o wpłacie opłaty konferencyjnej. Koszt udziału w konferencji wynosi 450 PLN lub 100 euro. Dane do przelewu znajdują się po kliknięciu w link Formularz zgłoszeniowy.

Osoby, które do tej pory nie wpłaciły opłaty konferencyjnej, będą miały możliwość uczynić to podczas konferencji. Prosimy zatem o zgłaszanie się do biura konferencji, gdzie będzie można dokonywać wpłat.

Uczestnicy, którzy zaznaczyli w formularzu chęć otrzymania faktury otrzymają ją drogą pocztową po zakończeniu konferencji.

8. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: europa21@wnpid.amu.edu.pl