Program

Informację o programie, sposobie dojazdu do Słubic i miejscu zakwaterowania umieszczone zostaną na stronie internetowej do 30 stycznia 2019 r.