Program

Poniżej publikujemy program konferencji „Europa XXI wieku”. Prosimy zwrócić uwagę na moderatorów paneli. Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian. W przypadku pytań, prosimy o bezpośredni kontakt mailowy (europa21@wnpid.amu.edu.pl).

PROGRAM XVII EDYCJI KONFERENCJI EUROPA XXI WIEKU
(aktualizacja: 02.02.2017 r.)