Program

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o możliwości dojazdu z Poznania do Słubic w dniu 1 lutego i ze Słubic do Poznania w dniu 2 lutego.

Autobus odjedzie spod Placu Adama Mickiewicza (skrzyżowanie ul. Święty Marcin z ul. Wieniawskiego), w dniu 1 lutego o godz. 6:30.

Miejsce odjazdu autobusu w dniu 1 lutego 2018 r. o godz. 6:30.

Wyjazd autobusu ze Słubic do Poznania nastąpi w dniu 2 lutego ok. godz. 15:00.

Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać w sekretariacie Dziekana WNPiD – tel./fax: +48 61 829 6625.

Program XVIII konferencji „Europa XXI wieku”:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

PL EN

Z uwagi na konieczność racjonalizacji wydatków prosimy o poinformowanie organizatorów o rezygnacji z udziału w konferencji do dnia 29 stycznia 2018 r., przesyłając maila na adres konferencji: europa21@wnpid.amu.edu.pl lub informując Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89a (tel./fax +48 61 829 6625; 061 829 6626; e-mail: wnpid@amu.edu.pl). Rezygnacje zgłoszone po powyższym terminie skutkować będą brakiem zwrotu opłaty konferencyjnej.