Informacje o opłacie

INFORMACJE O OPŁACIE KONFERENCYJNEJ
UWAGA: Nowy numer konta!

Opłata za udział w konferencji wynosi 450 PLN. Obejmuje ona noclegi i wyżywienie w trakcie konferencji oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

Termin wpłat: do dnia 21 stycznia 2019 r.

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
W tytule wpłaty wpisując treść: „K00000185” + „nazwisko i imię Uczestnika” (np.: K00000185 Kowalski Jan)

INFORMATION ABOUT THE CENFERENCE FEE

ATTENTION: New account number provided!

Registration fee is 450 PLN / €100. The conference organizers will provide participants with accommodation and refreshments, and an opportunity to publish papers approved for print by reviewers.

Recipient:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań, Poland
Title of the transfer: „K00000185” + „participant’s name” (for example: K00000185 Smith John)
IBAN (account number): PL77109013620000000036017903
BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank name and address:
Bank Zachodni WBK SA
pl. Wolności 15
60-967 Poznań

The conference fee is payable by transfer to the bank account by January 21, 2019.